Dnes je: | meniny má: Mikuláš

Ponuka

Ponuka služieb

- celoplošná izolácia plochých striech,terás a balkónov (PVC fóliou, TPO fóliou, asfaltovými pásmi)
- izolácia spodných stavieb voči tlakovej vode a zemnému radonu
- spádovanie a zateplovanie plochých striech
- výškové práce pomocou horolezeckej techniky
- tlakové nástreky ocelových konštrukcií a fasád
- klampiarské práce

 

Z našich realizácií pre Vás vyberáme

Vazovova (škola), Bratislava 09-12/2017

hydroizolácia strešného plášťa systémom Fatrafol, zateplenie plochy polystyrénom EPS 100S hr.120mm, nové klampiarske prvky, strešné vpuste TOPWET, plocha strechy cca 1800m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

BD Bíliková , Bratislava 09/2017

hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, dodatočné vyspádovanie strešného plášťa polystyrénovými klinim, navýšenie atiky, klampiarske prvky, plocha cca 350m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Prístavba haly, Bytča 8-9/2017

nosný trapézový plech T153, parozábrana, skladba tepelnej izolácie (požiarna odolnosť REI 30) 2x30mm minerálna vata, PIR doska 120mm, spádové kliny z EPS 100S, fóliový systém Bauder, plocha cca 1200m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

 

Železničná ulica (škola), Bratislava 08/2017

hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, zateplenie plochy polystyrénom EPS 100S hr.260mm, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atík,nové klampiarske prvky, strešné vpuste TOPWET, plocha strechy cca 850m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Administratívna budova, Bratislava 06-07/2017

Šikmá strecha (600m2) - demontáž jestvujúceho asfaltového šindla, nové latovanie a krytina Metrošindel 

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Toplianska, Bratislava 04-05/2017

demontáž poškodených a zatečených vrstiev (PVC fólia, minerálna vata) hydroziolácia strechy asfaltovými pásmi Bauder (KSA DUO - samolepiaci modifikovaný asfaltový pás a EP4 ARD - modifikovaný asfaltový pás s posypom), vyspádovanie polystyrénovými klinmi + dodatočné zateplenie polystyrénom EPS 100S hr.120mm(2x60mm), zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, zateplenie vetracích šácht, nové samoodvetrávacie hlavice, nové oplechovanie atiky, plocha cca 600m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

RD Chorvátsky Grob (dva domy) 02-04/2017

asfaltová parozábrana, vyspádovanie polystyrénovými klinmi, hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan SGMA (časť strechy), zateplenie plochy strechy polystyrénom EPS 150S hr.200mm + spádová vrstva, štrkový zásyp celková plocha izolácie: 200m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

RD Dunajská Lužná 12/2016 až 01-03/2017

asfaltová parozábrana, vyspádovanie polystyrénovými klinmi, hydroizolácia strešného plášťa systémom TPO Sarnafil, zateplenie plochy strechy polystyrénom EPS 150S hr.340mm + spádová vrstva, celková plocha izolácie: 300m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

 

Tematínska 6, Bratislava 05-07/2016

hydroziolácia strechy asfaltovými pásmi Bauder (PYE PV 200 - podkladný modifikovaný asfaltový pás a EP4 ARD - modifikovaný asfaltový pás s posypom), vyspádovanie polystyrénbetónom + dodatočné zateplenie polystyrénom EPS 100S hr.120mm(2x60mm), zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, zateplenie vetracích šácht, nové samoodvetrávacie hlavice, nové oplechovanie atiky, plocha cca 350m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

DAF, Žilina 04/2016

demontáž jestvujúcich svetlíkov, zhotovenie novej drevenej konštrukcie, plný záklop z OSB dosiek, doteplenie drevenej konštrukcie minerálnou vlnou, nová hydroizolačná vrstva Sikaplan 15G hr.1,5mm, nové PVC svetlíky s elektrickým otváraním, zhotovenie sadrokartótového podhľadu

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Mostná 1-9, Nitra 02-04/2016

výmena azbestocementovej krytiny za nový PZ trapézový plech v RAL úprave, nové latovanie, poistná fólia, odkvapový systém (plocha cca 1300m2)

Pozrieť galériu k tejto realizácií

Rovniankova 9-11, Bratislava 11-12/2015

hydroziolácia strechy asfaltovými pásmi Bauder (THERM DS2 - parozábrana s THERM pruhmi, KSA DUO - samolepiaci modifikovaný asfaltový pás a K5K - modifikovaný asfaltový pás s posypom), zateplenie PIR doskami Bauder PIR FA hr.100mm, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, zateplenie vetracích šácht, nové samoodvetrávacie hlavice, nové oplechovanie atiky, plocha cca 750m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Jašíková 20-24, Bratislava 10/2015

hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, zateplenie plochy polystyrénom EPS 100S, vyspádovanie polystyrénovými klinmi, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atík, zateplenie vetracích šácht, nové samoodvetrávacie hlavice, strešné vpuste TOPWET, plocha strechy cca 700m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Bancíkovej 1-9, Bratislava 08-09/2015

hydroziolácia strechy asfaltovými pásmi Bauder (EP4 FLAM - podkladný modifikovaný asfaltový pás a EP4 ARD - modifikovaný asfaltový pás s posypom), vyspádovanie polystyrénbetónom + dodatočné zateplenie polystyrénom EPS 100S hr.100mm, navýšenie okraja strechy dreveným hranolom a XPS polystyrénom, zateplenie vetracích šácht, nové samoodvetrávacie hlavice, nové oplechovanie atiky, plocha cca 740m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Hečkova 14-16, Bratislava 07-08/2015

Šikmá strecha (320m2) - demontáž jestvujúceho asfaltového šindla, záklopu a latovania, predsadenie konštrukcie, zateplenie min.vlnou hr.120mm, nové latovanie a krytina Metrošindel, zhotovenie drevených lepených väzníkov, plný záklop - plochá strecha vrátane oblúka (450m2) - zhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy systémom Sikaplan 15G hr.1,5mm

Prezrieť galériu k tejto realizácií

 

Robotnícka 3-9, Bratislava 07-08/2015

hydroizolácia strechy systémom Sikaplan 15G, zateplenie strechy polystyrénom hr.140mm (EPS 100S hr.2x70mm), zateplenie obvodového plášťa strojovní výťahov - nový odkvapový systém KJG (strojovňa výťahov), plocha cca 2000m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

SOŠ Kvačalova, Bratislava 07-08/2015

hydroizolácia strechy systémom Sikaplan 15G, zateplenie strechy polystyrénom hr.200mm (EPS 200S hr.2x100mm), zateplenie rímsy XPS polystyrénom, nový odkvapový systém KJG, plocha cca 2700m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

 

Horná 1, Bratislava 06-07/2015

Šikmá strecha (380m2) - demontáž jestvujúceho asfaltového šindla, záklopu a latovania (8NP,9NP) predsadenie konštrukcie, zateplenie min.vlnou hr.100mm, nové latovanie a krytina Metrošindel, Plochá strecha (450m2) - zhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy systémom Sikaplan 15G hr.1,5mm 

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Vajnorská 48-62, Bratislava 06-11/2015

hydroizolácia strechy systémom Sikaplan 15G, zateplenie strechy polystyrénom hr.180mm (EPS 100S hr.120mm + EPS 150S hr.80mm), nové strešné zateplené výlezy, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, vpuste TOPWET, nové klampiarske prvky, plocha cca 2500m2

Prezrieť galáriu k tejto realizácií

 

Námestie 1.Mája 28-32, Senec 05/2015

hydroziolácia strechy asfaltovými pásmi Bauder (KSA DUO - samolepiaci modifikovaný asfaltový pás a EP4 ARD - modifikovaný asfaltový pás s posypom), zateplenie polystyrénom EPS 100S hr.140mm(2x70mm), zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, zateplenie vetracích šácht, nové samoodvetrávacie hlavice, nové oplechovanie atiky, plocha cca 700m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Humenské námestie 5-6, Bratislava, 03-04/2015

hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, zateplenie plochy polystyrénom EPS 100S hr. 140mm (2x70mm), vyspádovanie polystyrénovými klinmi hr. od 20mm do 140mm, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atík, zateplenie vetracích šácht, nové samoodvetrávacie hlavice, demotnáž obkladu strojovní, zateplenie strojovní min.vlnou hr.50mm, plocha strechy cca 700m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Ševčenkova 16, Bratislava, 02/2015

hydroziolácia strechy asfaltovými pásmi Bauder (EP4 FLAM - podkladný modifikovaný asfaltový pás a EP4 ARD - modifikovaný asfaltový pás s posypom), vyspádovanie polystyrénbetónom + dodatočné zateplenie polystyrénom EPS 100S hr.120mm(2x60mm), zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, zateplenie vetracích šácht, nové samoodvetrávacie hlavice, nové oplechovanie atiky, plocha cca 350m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Ivánska cesta 15, Bytový dom DORNYK II Etapa, 01-02/2015

parozábrana z asfaltových pásov, hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan SGmA zaťažená štrkovým zásypom, zateplenie plochy polystyrénom EPS100S a EPS150S v celkovej hrúbke 220mm, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, nový strešný výlez, zátopová skúška, plocha cca 600m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Družstevná 3-9, Bernolákovo 09-10/2014

hydroizolácia strechy systémom Sikaplan 15G, zateplenie strechy polystyrénom hr.160mm (2x80mm), nové strešné zateplené výlezy, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, vpuste TOPWET, samoodvetrávacie turbíny LOMANCO, betónovanie atiky,nové klampiarske prvky, plocha cca 800m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

RD Mattersburg, Rakúsko, 09/2014


hydroizolácia systémom Thermofin (FPO fólia) zateplenie strechy polystyrénom EPS 150S hr.280mm(2x140mm) vyspádovanie polystyrénovými klinmi EPS 150S, parozábrana s hliníkovou vložkou, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, vyhrievané vpuste TOPWET, vykonaná zátopová skúška, štrkový zásyp fr.16-32mm, plocha cca 330m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

RD Vila Y, Bratislava, 07-08/2014

hydroizolácia strechy systémom Sarnafil (TPO fólia), zateplenie hr.300mm (2x150mm), zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, asfaltová parozábrana s hliníkovou vložkou, plocha cca 600m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Jungmanova 2-4, Bratislava, 07-08/2014

hydroziolácia strechy systémom Sikaplan 15G, zateplenie polystyrénom EPS 100S hr.140mm(2x70mm) s vyspádovaním strechy betónom, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, zateplenie vetracích šácht, nové samoodvetrávacie hlavice, nové oplechovanie atiky, plocha cca 350m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Znievská 21, Bratislava, 07/2014

hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, zateplenie plochy polystyrénom EPS 100S hr. 120mm (2x60mm prekladané spoje) TOPWET dažďové vpuste, nové klampiarske prvky, plocha cca 400m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

 

Rodinný dom, Kotešová, 06/2014

hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, zateplenie plochy polystyrénom EPS 100S hr. 220mm (2x110mm prekladané spoje) + spádový vrstva (polystyrénové kliny EPS 100S), vyhrievané dažďové vpuste, nové klampiarske prvky, plocha cca 250m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Javorová 1001, Bytča, 05 - 06/2014

hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, zateplenie plochy polystyrénom EPS 100S hr. 160mm (2x80mm prekladané spoje) zateplenie vodorovnej a zvislej časti atík, nové samoodvetrávacie hlavice, nové klampiarske prvky, plocha cca 1300m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Vila Cosmopolitana (Karlova Ves), 11-12/2013 až 01-02/2014

asfaltová parozábrana, vyspádovanie polystyrénovými klinmi, hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G (časť strechy) hydroizolácia balkónov systémom Sika Trocal SGmA s ochranou SBV fóliou, zateplenie plochy strechy polystyrénom EPS 150S hr.200mm + spádová vrstva, zateplenie balkónov polystyrénom EPS200S hr.100mm + spádová vrstva, zateplenie terás XPS polystyrénom hr.200mm + spádová vrstva, celková plocha izolácie: 800m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Hlaváčiková 24-28, 09-10/2013

demontáž jestvujúcich vrstiev (aslfatové pásy, polystyrén hr. 100mm) hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, zateplenie plochy polystyrénom EPS 100S hr. 120mm, vyspádovanie polystyrénovými klinmi hr. od 20mm do 100mm, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atík, zateplenie vetracích šácht, nové samoodvetrávacie hlavice, plocha cca 1100m2

Prezrieť galériu k tejto realizáciíIvánska cesta 15, Bytový dom DORNYK, 09-10/2013

parozábrana z asfaltových pásov, hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan SGmA zaťažená štrkovým zásypom, zateplenie plochy polystyrénom EPS100S a EPS150S v celkovej hrúbke 220mm, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, nový strešný výlez, zátopová skúška, plocha cca 900m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Kadnárová 63-67, Bratislava 09/2013

hydroizolácia strešného plášťa systémom Fatrafol 810, zateplenie plochy minerálnou vlnou hr. 200mm, navýšenie atiky pomocou dreveného hranolu a OSB dosky, nový odkvapový systém, plocha cca 850m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií


RD Karlova Ves, Bratislava 09/2013

hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, zateplenie plochy polystyrénom EPS 100S hr. 140mm, plocha cca 150m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Bullova 9-17, Bratislava 08/2013

hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, zateplenie plochy polystyrénom EPS 100S hr. 180mm, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atík, nové samoodvetrávacie hlavice, nové klampiarske prvky, nové strešné výlezy, plocha cca 930m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

ČS Agip, Lieskovec 07-08/2013

hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, bez zateplenia,nové klampiarske prvyk, plocha cca 400m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Jasovská 2-4, Bratislava 07/2013

hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, zateplenie polystyrénom EPS 100S hr. 120 mm,nové samoodvetrávacie hlavice, plocha cca 740m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií


Hrnčiarska 10-16, Modra 06-07/2013

hydroziolácia strechy systémom Sikaplan 15G, zateplenie strechy polystyrénom EPS 100S hr. 220mm, navyšenie atiky pomocou dreveného hranolu, XPS polystyrénu a OSB dosky, nové samoodvetrávacie hlavice, nové strešné výlezy, plocha cca 730m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

BEZ Bratislava a.s. 06/2013

hydroizolácia strešného plášťa systémom Sikaplan 15G, zateplenie polystyrénom EPS 100S v jednej vrstve, druhá vrstva EPS 150S, výmena starých sklenených svetlíkov za nové lexanové platne, plocha cca 650m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Poľnohospodárska 32-34, Bratislava 06/2013

hydroizolácia strechy asfaltovými pásmi - spodný samolepiaci pás Vedatop SU, vrchný pás s posypom Vedasprint zelený, zateplenie a vyspádovanie polystyrénovými klinmi, nové oplechovanie atiky hliníkovým plechom s povrchovou úpravou, plocha cca 600m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Seberíniho 11-13, Bratislava 05-06/2013

hydroziolácia strechy systémom Sikaplan 15G, zateplenie strechy polystyrénom EPS 100S hr. 140mm, plocha cca 350m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Závodisko, š.p. , Bratislava 05/2013:

Oplechovanie predajných stánkov trapézovým plechom s RAL úpravou spolu s predĺžením striešky

Prezrieť galériu k tejto realizácií

RD Rovinka, Izolácia bazénu 05/2013

Izoláciu bazénu PVC fóliou Sikaplan WP 3100, plocha cca 80m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

Bytový dom Rajecká 6-10,Bratislava 04/2013:
hydroziolácia strechy systémom Sikaplan, zateplenie s vyspádovaním strechy polystyrénovými klinmi, zateplenie vodorovnej a zvislej časti atiky, nové samoodvetrávacie hlavice, plocha cca 950m2

Prezrieť galériu k tejto realizácií

 

Infolinka infomail


dektrade1easytherm1fastrade1fatrafol1jotun1kjg1knauf1sika1